የአድራሻ ቀያሪ ማስታወቂያ
 የነበሩበት ገጽ ወደ https://medhealthcarex.com ሊልክዎት እየሞከረ ነው።

 ያንን ገጽ መጎብኘት ካልፈለጉ፣ ወደ ቀድሞው ገጽ መመለስ ይችላሉ።