የአድራሻ ቀያሪ ማስታወቂያ
 የነበሩበት ገጽ ወደ https://auraparcel.xyz/service/CN/LO.html ሊልክዎት እየሞከረ ነው።

 ያንን ገጽ መጎብኘት ካልፈለጉ፣ ወደ ቀድሞው ገጽ መመለስ ይችላሉ።